Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel ve davranışsal terapinin kombinasyonu, bir kişinin düşüncelerinin aynı zamanda duygularını ve davranışlarını etkilediği temel varsayımına dayanır. Bu nedenle bir kişinin davranışı, görünmez düşünce, duygu ve inançlara bağlı. Amaç, çarpık düşünce ve algıları çeşitli yöntemlerle ve tekniklerle belirleyip temizlemek, gözden geçirmek ve değiştirmektir.

Açıklama Odaklı Psikoterapi

Açıklama odaklı psikoterapinin temel amacı, hastanın güdülerine erişebilmesi, durumları uygun şekilde işlemesi ve hem gerçekçi hem de güdü uyumlu kararlar alabilmesi için gereken işlevsel öz-düzenlemenin (yeniden) kurulmasıdır. İşleme ve karar, işlevsiz şemalardan, semptomlardan ve davranışların olumsuz sonuçlarından etkilenmeden alınabilmeli ve yürütülebilmelidir.

Ağrı Psikoterapisi

Tıbbi önlemlere ek olarak, genellikle kronik ağrı için bilişsel davranışçı terapi önlemleri ve yöntemleri kullanılır. İnsanların düşünceleri, duyguları ve davranışlarıyla başa çıkma biçimleri ve günlük strese verdikleri tepkileri, fiziksel acıyı sürdürebilir ve hatta yoğunlaştırabilir. Ağrı yüksek bir stres faktörü olabilir.